Een woonhof voor alle Sellingers

Stand van zaken juni 2024

Op 30 mei j.l. werd in De Sprankel in Sellingen de eerste informatieavond voor inwoners van Sellingen gehouden.
De belangstelling was groot, ruim honderd mensen en de sfeer was positief en complimenteus.

Een schets van hoe het wordt vanuit de lucht

Herman Weinans heet iedereen welkom en doet de introductie. In korte lijnen schetst hij nog even hoe we de stappen hebben gemaakt en welke grote drempels er waren, hoe we gewerkt hebben en in het proces begeleid werden door bureau KAW en KUUB. Nog even verduidelijkt hij de essentie van de Woonhof en dat Noaberschap hoog in het vaandel staat. Vervolgens vertelt Paul Benus, projectontwikkelaar, aan de hand van beelden van de schetsimpressies hoe het plan eruit komt te zien.

Er komen acht huurwoningen van woningcorporatie Acantus, elf koopwoningen en vier zorgwoningen van Paul Benus. De oppervlakte van de percelen ligt tussen de 180 en 200 vierkante meter. Aan de Breetuinen weg komen twee onder één kap koopwoningen. Deze zijn niet opgenomen in het plan maar horen er wel bij. Zonnepanelen is nog een item vanwege de huidige ontwikkelingen. Daar wordt nog een besluit over genomen.

Het is de bedoeling dat het plan een open structuur zal krijgen waardoor er verbinding met het dorp ontstaat. Er is veel groene ruimte. De tuinen bij de huizen zijn klein en de gemeenschappelijke tuin is ruim en open van opzet. Het onderhoud van de tuinen wordt een gemeenschappelijke taak van de bewoners. E.e.a. is te zien op een sfeer afbeelding van bureau LAOS.

Er komen geen parkeerplaatsen bij het huis. Er zijn geen garages maar wel inpandige bergingen. Rondom de Woonhof, aan de buitenkant komt er voldoende parkeerruimte. In de Woonhof zijn de paden zodanig breed zodat er wel geladen en gelost kan worden bij de huizen. Ook moeten hulpverleningsdiensten bij de huizen kunnen komen. Er komt een gemeenschappelijke ruimte voor het opbergen van b.v. tuingereedschap maar ook om even met elkaar te overleggen, koffie te drinken, een spelletje doen of b.v. een verjaardag te vieren.

Paul Benus projectontwikkelaar en Harrry Nanninga architect, hebben een eerste gespreksronde met de aanwonenden gehad welke positief zijn verlopen. Deze informatieavond is een soort tweede ronde voor de mensen uit het dorp. Deze stappen horen m.b.t. de protocollen bij het gedeelte ‘participatie’. Dit is sinds 1 januari ’24 verplicht.

De volgende stappen nu, zijn het op orde krijgen van een hoeveelheid aan vergunningen. Omgeving, infra structuur, archeologisch etc.etc. Er zijn veel deelvergunningen die samen een grote moeten worden en waar vervolgens de goedkeuring op moet komen. Er is dus nog veel te doen. Er kan nog niets gezegd worden over nu al kopen of huren, of wat de prijzen zullen gaan worden. Paul Benus heeft de intentie het betaalbaar te houden en hoopt begin 2026 te starten met de bouw.

Er komen veel vragen uit de zaal en na afloop wordt er ruim nagepraat. Paul Benus zal e.e.a. mee nemen in het verdere proces.

Ook het bestuur kan nu even niet veel. Mocht er weer iets te melden zijn dan zullen we dat zeker doen. We hebben de site nog niet helemaal op orde maar hier gaat nu aandacht aan besteed worden.

Hierbij de bijbehorende Powerpoint-presentatie:

En de Powerpoint-presentatie in video-formaat:

Video-versie van de Powerpoint-presentatie van 15 maart 2024