Een woonhof voor alle Sellingers

Stand van zaken november 2023

Sellingen, november 2023

Het is al weer geruime tijd geleden dat wij een ‘stand van zaken bericht‘ hebben laten uitgaan. Eén van de reden dat dit zo lang geduurd heeft is omdat we geen nieuws te melden hadden. Afgelopen jaar zijn er een aantal formele stappen gemaakt.

Zo hebben zich tot het project gecommitteerd projectontwikkelaar Benus, architecten bureau HJK uit Groningen, Bureau Laos, Landschapsontwikkeling en Stedenbouw, Woningcorporatie Acantus en de beleidsadviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Westerwolde.
Daarnaast werken wij zelf nauw samen en worden ondersteund door bureau Kuub, vastgoedadviseurs uit Groningen.

12 mensen poseren op het terrein. Een aantal doet een papier in een bus waarop staat Ideeen Suggesties. Het is herfst want je ziet bruine bladeren op de grond.

Met al deze partijen zijn gesprekken gevoerd over Woonhof Sellingen, zijn de plannen verduidelijkt, zijn er schetsontwerpen gemaakt en is de haalbaarheid besproken. E.e.a. heeft ertoe geleid dat er een bijeenkomst is geweest waarin alle partijen hun intentie hebben uitgesproken en doelen op de lange termijn hebben vastgesteld. Tot dusver zijn partijen bezig geweest om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren waardoor er in 2024 aan de slag kan worden gegaan met de eerste stappen. In die werkzaamheden is ook de informatieverstrekking aan het dorp opgenomen. In een ruim opgezet programma zullen er informatie avonden gehouden worden om het plan uit te leggen aan de inwoners van Sellingen e.o.. Hierover zal via de mail, brief, krant en Het Blaadje verder gecommuniceerd worden als er concrete data zijn vastgesteld. Als voorbereiding hierop zal er in december een bijeenkomst zijn met alle partijen waarin o.a. een tijdlijn vastgesteld zal worden m.b.t. de werkzaamheden waarin ook het informatieprogramma aan het dorp wordt opgenomen.

Genoemde partijen zijn actief en voor ons als bestuur betekent dit dat wij ons oriënteren op toekomstige werkzaamheden. We zijn ons ervan bewust dat er nog veel uitgezocht en onderzocht moet worden. Veel zal er weer te doen zijn. Daarom willen we in dit stadium ook alvast een oproep doen aan enthousiaste mensen die met ons verder willen werken aan het project Woonhof Sellingen. Reageer gerust op secretariaat@woonhofsellingen.nl Zodra zich ontwikkelingen voordoen zullen we dit ook melden op onze site www.woonhofsellingen.nl
U ziet en leest het goed, we zijn voorzichtig geweest maar durven nu toch wel te zeggen dat het er van gaat komen. Dat is dan het echte nieuws.

Het bestuur van
Stichting Woonhof Sellingen:
Herman Weinans
Bouwie Huiting
Nelleke Dragt

12 mensen poseren op het terrein. Een aantal doet een papier in een bus waarop staat Ideeen Suggesties. Het is herfst want je ziet bruine bladeren op de grond.

Stand van zaken juni 2024

Op 30 mei j.l. werd in De Sprankel in Sellingen de eerste informatieavond voor inwoners van Sellingen gehouden.De belangstelling was groot, ruim […]